De “Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda” (VVV), die gewoonlijk wordt erkend als zijnde van cruciaal belang, is sinds haar oprichting in 2000 op verschillende uitdagingen gebotst, vooral wanneer het aankomt op het toepassen van haar kernbeginselen. Om deze patstelling te doorbreken, organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in maart 2024 een seminarie (“24 jaar VVV-agenda: tijd voor pragmatisme”) dat wereldvermaarde onderzoekers en doorgewinterde praktijklui samenbracht onder het welwillende sponsorschap van Hare Majesteit Koningin Mathilde. Dit verslag, dat voortbouwt op de conclusies van het seminarie, geeft een samenvatting van de huidige stand van zaken van de VVV agenda, gaat in op de beweegredenen om te pleiten voor een meer pragmatische houding en doet praktische aanbevelingen voor toekomstige missies en operaties die zullen plaatsvinden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie.

e-Note 59 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijnen: Midden-Oosten en Noord-AfrikaEuraziëSahel en Subsaharisch Afrika

Bron: Photo by Lance Cpl. John Hall (U.S. Marine Corps)

e-Note 59

24 Years of WPS Agenda Seminar Report: Time for Pragmatism

Major Kristel Mostrey, Dr Didier Leroy,
Senior Captain Estelle Hoorickx