Historisch gezien is de betrokkenheid van de Verenigde Staten qua veiligheid op het Afrikaanse continent beperkt geweest, en de Sahel-regio vormt hierop geen uitzondering. Vanaf 2002 won de regio echter aan belang in het kader van de wereldwijde strijd tegen het terrorisme. De Verenigde Staten hebben hun bilaterale samenwerking in de regio opgevoerd en na het conflict in Mali in 2012 en de Franse interventie vanaf 2013 is de Amerikaanse aanwezigheid verder toegenomen, met name in Niger. Sinds 2018 hebben de internationale strategische competitie met China en Rusland en de erosie van de strijd tegen het terrorisme, de Verenigde Staten ertoe aangezet de voorkeur te geven aan bilaterale samenwerking als middel om zich te onderscheiden van hun internationale concurrenten. Anderzijds zijn de inefficiëntie van de strijd tegen het terrorisme in de G5-Sahellanden, de geografische verspreiding van gewelddaden, de verslechtering van de veiligheid in de regio, de terugtrekking van de Franse troepen en de huidige nationale gebeurtenissen in Mali, Burkina Faso en Tsjaad allemaal factoren die het veiligheidsbeleid van de VS in de Sahel waarschijnlijk zullen herschikken en de regionale dynamiek zullen veranderen.

Focus Paper 44 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

Onderzoekslijnen: Trans-Atlantische betrekkingen ; Sahel en Subsaharisch Afrika

Source photo: Spc. Zayid Ballesteros, AFRICOM Images, Diffa, Niger, 11 March 2017

Focus Paper 44

La politique sécuritaire des États-Unis au Sahel de 1990 à nos jours :
un engagement indirect, graduel et ambivalent

Polyvios CHRISTODOULOU