De Russische invasie van Oekraïne toont nog maar eens aan dat we veiligheid en stabiliteit in onze contreien niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. In de huidige context van toegenomen interne en externe dreigingen, is het belang van een snel inzetbare reserve dan ook opnieuw brandend actueel geworden. Wanneer de actieve eenheden ingezet worden bij een terreurdreiging of operatie onder artikel 5 van het NAVO-verdrag, is het namelijk enkel mogelijk om veiligheidsopdrachten op het nationale grondgebied uit te voeren door de lokale en federale politie te versterken met snel beschikbare reserve eenheden van Defensie. De laatste vijftien jaar zijn het aantal personeelsleden en de middelen van de Belgische Defensie echter enorm geslonken, waardoor het bijzonder moeilijk is om zelfs buiten oorlogstijd gevoelige of kritieke punten in ons land te beveiligen. Een hervorming van de Reserve dringt zich dus op. In dit speciale themanummer in de reeks Focus Papers wordt de mogelijkheid onderzocht om, naar analogie met de home guards in de Scandinavische landen, een Belgische home guard op te richten en wordt dieper ingegaan op de structuur, uitrusting, training, locatie en financiële noden van een dergelijke territoriale reserve als bijdrage aan onze nationale paraatstelling en veerkracht.

Focus Paper themanummer downloaden

Onderzoekslijn: België

Source photos: Belgian Defence

Focus Paper themanummer

Hervorming van de Reserve:
naar een Belgische territoriale home guard?

Luc AUDOORE