Als stichtend lid van verschillende internationale organisaties wil België een “betrouwbare, ernstige en solidaire” partner zijn, die actief deelneemt aan de inspanningen van de Verenigde Naties om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. Afrika, en Centraal-Afrika in het bijzonder, staat van oudsher centraal in de politieke en private belangen van België. Sinds het einde van de koude oorlog is Afrika ook het epicentrum geworden van multilaterale vredeshandhavingsoperaties: niet alleen vindt er het grootste aantal operaties plaats – zowel van de Verenigde Naties en de Europese Unie als van regionale organisaties – maar ook de omvangrijkste operaties inzake ingezette manschappen. Wat is – bijna vijfenzeventig jaar na de verkiezing van Paul-Henri Spaak, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van België, tot eerste voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – de status van de Belgische bijdragen aan multilaterale initiatieven op het zwarte continent?

Veiligheid & Strategie 148

(Alleen beschikbaar in het Frans)

OnderzoekslijnSahel en Subsaharisch Afrika

Source photos : DG StratCom

Veiligheid & Strategie 148

La Belgique et le multilatéralisme en Afrique : entre rhétorique et pratique

Myrto HATZIGEORGOPOULOS