Sinds het begin van de jaren 2010 maakt de Euro-Atlantische gemeenschap zich steeds meer zorgen over endogene of exogene desinformatie die online door publieke of privéactoren wordt verspreid in het kader van verkiezingen of “hybride inmenging”. Met de Covid-19-crisis zijn de EU en de NAVO zich bewust geworden van het extreme gevaar van desinformatie in tijden van acute crisis. De pandemie vormt meer bepaald een ideale voedingsbodem voor valse beweringen, samenzweringstheorieën, illegale haatzaaiende uitlatingen, cyberpesten en gerichte desinformatiecampagnes over Covid-19 georganiseerd door derde landen. De EU en de NAVO vrezen ook dat desinformatiecampagnes rond de pandemie, alsook de sociale en economische gevolgen die ze met zich kunnen meebrengen, de spanningen nog verder kunnen doen toenemen in conflictgebieden die bijzonder getroffen zijn door de gezondheidscrisis.
Daarom hebben de EU en de NAVO – ieder voor zich, maar in samenwerking – zich ertoe verbonden een samenhangende strategie te ontwikkelen in de strijd tegen hybride campagnes en desinformatie in het bijzonder. De uitdagingen blijven echter enorm. Onze liberale democratieën nemen maatregelen om de uitdagingen van de manipulatie van informatie het hoofd te bieden. Ondanks regeringsverklaringen is België echter een van de staten die op dit gebied nog achterophinken.

Veiligheid & Strategie 150 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

OnderzoekslijnenVeiligheids- en defensiearchitectuur ; Dreigingen, uitdagingen en strategische respons ; Defensie-capaciteiten en –technologieën ; België ; Europa ; Trans-Atlantische betrekkingen ; Eurazië

Sources photos : https://www.flickr.com/photos/blinkofanaye/50810866443/in/photostream/ © Blink O’fanaye ; https://www.flickr.com/photos/bookcatalog/27162728588 © Book Catalog ; https://www.nato.int/docu/review/fr/articles/2017/06/13/un-regard-personnel-sur-les-relations-otan-russie/index.html © NATO

Veiligheid & Strategie 150

La lutte euro-atlantique
contre la désinformation :
état des lieux et défis à relever
pour la Belgique

Estelle HOORICKX