7de Seminarie, 18-19 feb 2022

De auditoren van de zestiende sessie van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie kwamen, na een nieuwe onderbreking van drie maanden, op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari bijeen voor hun zevende seminarie. Het seminarie was getiteld “Crisiszones: het oostelijke nabuurschap: Rusland en zijn invloedssfeer”. Na een eerste presentatie over het Russische militaire denken en een lezing over de relaties tussen Rusland en de EU, werd de volgende vraag besproken: “Is Cold War 2.0 Our Best Available Option?” Verder werd gekeken naar de invloedssfeer van Rusland rondom zijn grenzen: de Kaukasus, China, de Centraal Aziatische landen, Moldavië, Belarus en natuurlijk ook, brandend actueel, Oekraïne. De auditoren mochten ten slotte in een World Café sessie bespreken wat al deze evoluties betekenen voor onze veiligheid en de vrede in Europa.
Sessie 2020-2021