Na het einde van de Tweede Wereldoorlog dwongen de acute dreigingen (met name het Stalinistische regime, de Blokkade van Berlijn, de Praagse Coup en de expansie van het communisme) het Westen zich te verenigen en een gezamenlijke verdediging te organiseren. In deze context zag de NAVO het daglicht en werd het oprichtingsverdrag ondertekend in Washington op 4 april 1949.

Zeventig jaar later zijn de veiligheidsuitdagingen talrijker en meer gevarieerd, zoals we kunnen zien bij de verschillende modus operandi van de hybride oorlogsvoering die op een zeer gecoördineerde wijze gebruikt werden ingevolge de crisis in Oekraïne in 2014, met name cyberaanvallen, desinformatie en oorlog bij volmacht (“proxy war”). Terwijl nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en kwantum informatica zich snel ontwikkelen in het domein defensie, dient de NAVO haar rol, functies, methoden en structuren aan een grondig onderzoek te onderwerpen indien ze haar geloofwaardigheid van afschrikking en collectieve verdediging wil behouden. Bovendien vereist het NAVO-EU strategische partnerschap, dat steeds belangrijker wordt in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen, een noodzakelijke definiëring van de taakverdeling tussen beide organisaties.

Wij hebben het genoegen Prof. dr. Louis Gautier en dr. Bruno Tertrais te mogen verwelkomen, die beiden experten zijn in Europese en Atlantische defensievraagstukken. Ze zullen ons de rol van de NAVO in Europa voorstellen en in het bijzonder de analyse van het Euro-Atlantische strategische partnerschap sinds 1949. Wat is de balans van de 70 jaar NAVO-prestaties? Wat zijn de toekomstige veiligheidsuitdagingen voor de Atlantische Alliantie? Is de NAVO een obstakel ofwel een troef voor de Europese verdediging? Wat zijn de toekomstige veiligheidsuitdagingen voor de Europese defensie? Dit zijn sommige van de vragen die onze sprekers zullen beantwoorden.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Veiligheids- en defensiearchitectuur

Avondconferentie

De NAVO viert haar 70e verjaardag:
Pensioenleeftijd bereikt?
Is de Organisatie nog vitaal voor Europa?

Professor Doctor Louis GAUTIER
Doctor Bruno TERTRAIS

Moderator : Estelle HOORICKX

Taal : Frans
Simultaanvertaling in het Nederlands en Engels

24 oktober 2019, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

Le Léviathan et les Nations Unies
De la nature guerrière à l’art de la paix,
Catheline REMY

L’OTAN et le médecin légiste
André DUMOULIN

SCAF : un condensé des vicissitudes européennes ?
Alain DE NEVE

Europese defensie: het ‘capacitaire’ vraagstuk

L’OTAN et la supériorité technologique américaine : un risque pour la solidarité euro-atlantique ?
Alain DE NEVE

L’initiative européenne d’intervention. Enjeux et supports
André DUMOULIN

België en de internationale organisaties
vanuit de ervaring gezien

De wederzijdse defensie clausule van de Europese Unie: mythe of realiteit?

La Politique européenne de sécurité et de défense : propositions institutionnelles
André DUMOULIN