De Britse militaire houding is sterk verbonden aan het Brits-Amerikaanse en NAVO-kader. De deelname van het Verenigd Koninkrijk aan het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie is altijd zeer bescheiden geweest wegens de weigering van Londen om dit Europese beleid aan belang te laten winnen en om te vermijden dat het tot een vorm van federalisering van de Europese defensie zou leiden.

De Brexit zou geenszins het einde van de bilaterale (de Engels-Franse “entente cordiale” van de overeenkomsten van Lancaster House, de Nederlands-Engelse militaire samenwerking, enz.) of trilaterale (bv. tussen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) samenwerkingen betekenen, noch het einde van de Britse deelname aan “ad hoc” militaire coalities of crisisbeheersingsmissies. Het Verenigd Koninkrijk zou altijd als derde land kunnen deelnemen aan GVDB-missies en -operaties en aan industriële samenwerkingsprogramma’s op het gebied van veiligheid/defensie.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk een essentiële speler op militair gebied wil blijven, zijn de budgettaire restricties dezelfde als vroeger: het land zal budgettaire keuzes moeten maken indien het wenst zijn militair apparaat, dat de afgelopen jaren stiefmoederlijk behandeld werd, herop te bouwen. Wat zullen de gevolgen van de Brexit zijn voor het GVDB, terwijl het VK samen met Frankrijk het enige Europese land is dat over de breedste gamma van middelen voor oorlogsvoering beschikt (inbegrepen de middelen van hoge intensiteit en de capaciteit om als eerste in te grijpen)?

Om de Britse militaire houding en de gevolgen van de Brexit voor de Europese defensie uit te leggen, hebben we het genoegen dhr. Yves Boyer te mogen verwelkomen. Hij is emeritus hoogleraar van de École polytechnique en voormalig adjunct-directeur van de Franse internationaal erkende denktank Fondation pour la recherche stratégique.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Veiligheids- en defensiearchitectuur ; Europa

Avondconferentie

De Britse strijdkrachten: tussen Brexit en Europese samenwerking

Professor Yves BOYER

Moderator: André DUMOULIN

Taal : Frans
Simultaanvertaling in het Nederlands en Engels

23 januari 2020, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

SCAF : un condensé des vicissitudes européennes ?
Alain DE NEVE

Europese defensie: het ‘capacitaire’ vraagstuk

L’OTAN et la supériorité technologique américaine : un risque pour la solidarité euro-atlantique ?
Alain DE NEVE

L’Eurocorps : socle d’une défense européenne intégrée ?
André DUMOULIN

L’initiative européenne d’intervention. Enjeux et supports
André DUMOULIN

De wederzijdse defensie clausule van de Europese Unie:
mythe of realiteit?

Brexit et défense européenne
André DUMOULIN

La Politique européenne de sécurité et de défense : propositions institutionnelles
André DUMOULIN