Het overheersende beeld van vrouwen in conflictgebieden is grotendeels gebaseerd op het feit dat ze een groot risico lopen om het slachtoffer te worden van geweld. Nochtans zijn er aanwijzingen dat vrouwen ook de sleutel in handen hebben voor een succesvolle duurzame vredesopbouw. Daarom stond de rol van Vrouwen, Vrede en Veiligheid (Women, Peace and Security, WPS) de afgelopen decennia hoog op de politieke agenda. In 2000 benadrukte VN resolutie 1325 “the importance of [women’s] equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security”. Dit zette verschillende landen aan om een feministisch buitenlands beleid aan te nemen. Zweden speelde in 2014 een voortrekkersrol en in de jaren die volgden voerden ook Canada, Frankrijk en Mexico een vorm van officieel feministisch buitenlands beleid in. In 2020 riep het Europees Parlement alle EU lidstaten op om een dergelijk beleid te ontwikkelen en gendergelijkheid te integreren “into all EU policies, both internal and external”. De Europese Commissie heeft op haar beurt een Genderactieplan opgesteld.

Nu de Sahel en Noord-Afrika geconfronteerd worden met een toenemende instabiliteit en een opkomende geopolitieke competitie, moeten we de huidige stand van zaken van WPS in Afrika nader bekijken. Waar werd reeds vooruitgang geboekt en op welke punten is er nog werk aan de winkel? Welke lessen kunnen we trekken uit vorige ervaringen?

Om een beeld te krijgen van de huidige situatie voor vrouwen die willen meewerken aan de vredesopbouw in Mali en de integratie van vrouwen in militaire EU-missies en -operaties te bestuderen, verwelkomen we met genoegen mevr. Fatima Maiga, uitvoerend directeur van het consultancybedrijf ESEN (Énergie, Santé et Environnement) in Bamako, en dhr. Alexander Shoebridge, hoofd van het departement Peace Process Support bij de denktank Inclusive Peace in Genève.

Avondconferentie

De rol van vrouwen in vredesprocessen
op het Afrikaanse continent

Video’s van de conferentie:
Dhr. Alexander SHOEBRIDGE
Mevr. Fatima MAIGA

Moderator: Simon VAN HOEYMISSEN

Taal : Engels en Frans
Simultane vertolking in het Nederlands, het Engels en het Frans

22 juni 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel