Als naburig continent waarmee we nauw verbonden zijn door onze geschiedenis, economie, politiek en cultuur is Afrika een van onze belangrijkste partners om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige wereldwijde uitdagingen, gaande van klimaatverandering en armoedebestrijding tot vrede en veiligheid. We bevinden ons in een wereldwijde wedloop tussen systemen die ook het Afrikaanse continent niet ongemoeid laat. We moeten bovenal luisteren naar de noden van onze Afrikaanse partners en hen dan de beste oplossing aanbieden. We zitten in een gezamenlijke race mét Afrika en niet in een race óm Afrika. Het Duitse en Europese Afrikabeleid in de 21e eeuw moet gelijk staan aan internationaal beleid maken mét onze Afrikaanse partners.
Deze samenwerking tussen Europa en Afrika is zowel van economische, ecologische en sociaal-politieke aard. Gerichte investeringen in groene infrastructuur en opleidingen, maar ook een intensievere samenwerking op het gebied van veiligheid en conflictpreventie benadrukken het belang van het Afrikaanse leiderschap. Deze aanpak bevordert niet alleen de economische ontwikkeling, maar versterkt ook het bestuur en de veerkracht tegen instabiliteit, twee basiselementen voor een succesvol en stabiel partnerschap.
Om deze vragen te beantwoorden, nodigen we met genoegen Zijne Excellentie Martin Kotthaus, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in België. Alain De Neve, onderzoeker aan het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie, zal het debat modereren.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Europa; Sahel en Subsaharisch Afrika

Bron afbeelding:  ©Guido Ritter (Bundeswehr)

Avondconferentie

De visie van Duitsland op de relaties
tussen de EU en Afrika

Zijne Excellentie Martin Kotthaus

Moderator: Alain DE NEVE

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

29 februari 2024, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel