De ligging van de Balkan op het kruispunt van beschavingen maakt van de regio een van de meest complexe gebieden ter wereld op het gebied van etniciteit, taal en religie. Het einde van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië luidde een overgangsproces in van socialisme naar markteconomie en democratie. Na het einde van de Joegoslavische oorlogen maakte meer dan een eeuw oorlogsvoering plaats voor een fragiele vrede.
Het veiligheidslandschap in de regio blijft echter zeer instabiel. Onopgeloste conflicten uit het verleden, grensgeschillen en democratische tekorten wegen nog steeds zwaar door. Daarnaast blijven niet-traditionele veiligheidsrisico’s zoals georganiseerde misdaad, afpersing, corruptie alsook mensenhandel en illegale handel in goederen alomtegenwoordig. De gevolgen van deze uitdagingen reiken veel verder dan de regio zelf. Voor actoren zoals de Russische Federatie, Turkije, de VS, de NAVO en de EU staan er allerhande geostrategische belangen op het spel.
Aangezien de spanningen in de bredere relaties tussen deze belanghebbenden blijven toenemen, is het belangrijk om na te gaan hoe bestaande bedreigingen de veiligheid van de regio beïnvloeden. Welke belangen staan er op het spel voor de internationale gemeenschap? Hoe moet regionale samenwerking worden gestimuleerd? En wat kan er worden gedaan om de weerbaarheid van staten, democratie, de rechtsstaat, openbare veiligheid en vrede te versterken?
Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen Zijne Excellentie Agron Bajrami, ambassadeur van de Republiek Kosovo in België. Simon Van Hoeymissen, onderzoeker aan het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie, zal het debat modereren.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Europa

Source image: © KFOR

Avondconferentie

Is de Balkan nog steeds een kruitvat
in de achtertuin van de EU? De visie van Kosovo

Zijn Excellentie Agron Bajrami

Moderator: Simon VAN HOEYMISSEN

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

11 april 2024, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel