De Straat van Taiwan is een van de meest strategische en gemilitariseerde gebieden ter wereld. Bij het uitbreken van een gewapend conflict zou ze het epicentrum worden van een gigantische confrontatie die niet alleen de huidige grote conflicten in andere regio’s in de schaduw zou stellen, maar er ook een aanzienlijke impact op zou hebben. Dit doet ons afvragen: wat staat er ons te wachten aan de dreigende horizon van Taiwan?
Terwijl er vitale belangen op het spel staan, zijn de internationale orde en het machtsevenwicht in de Indo-Pacifische regio de laatste jaren drastisch verschoven, met dramatische gevolgen. In deze context wijken bijna onbetwiste veronderstellingen steeds verder af van de werkelijkheid. De motieven, voornemens, strategie en capaciteiten van het Chinese vasteland worden, ondanks de duidelijke opkomst van het land, nog steeds gevaarlijk verkeerd begrepen en onderschat. Vanuit hun basissen verspreid over de oceaan blijven de Verenigde Staten ervan overtuigd dat ze de dominante macht zijn, maar hun internationale positie is bedreigd, aangezien hun slinkend aantal overbelaste strijdkrachten niet langer in staat zijn om een Chinese invasie van Taiwan af te slaan. De rechtsstrijd over de identiteit en soevereiniteit van Taiwan houdt de VS gevangen in een dubbelzinnige en verhinderende doctrine gebaseerd op zowel het één-Chinabeleid als de voortdurende strategische steun aan Taiwan, een essentieel geallieerd bastion. Afstanden, geografie en anti-access/area denial (A2/AD) middelen vormen enorme bijkomende uitdagingen. Bovendien zou een oorlog tussen China en de VS kunnen beginnen in Taiwan, maar daar ongetwijfeld niet ophouden en zich onvermijdelijk verder verspreiden in de regio.
Op basis van tientallen jaren uiterst relevante ervaringen in academische en gouvernementele kringen in heel Azië-Pacific, nauwgezette studies, talloze publicaties en diepgaande inzichten in de sterke en zwakke punten van Taiwan, de alliantie tussen de VS en Japan en de voorwaarts gestationeerde strijdkrachten van de VS, zal dr. Robert Eldridge de feiten kritisch onderzoeken, de gevolgen aftoetsen en de veiligheid van het eiland en zijn behoeften evalueren.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Indo-Pacifische regio

Bron afbeelding: © Ministry of National Defense of the Republic of China & dr. Robert D. Eldridge

Avondconferentie

Is Taiwan verdedigbaar? Een kritische blik
op de alliantie tussen de VS en Japan en
op wat er dient te gebeuren

Dr. Robert D. Eldridge

Moderator: Xavier BARA

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

16 mei 2024, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel