De terugkeer in de defensieliteratuur van het begrip “oorlog met hoge intensiteit” is belangwekkend. Het maakt deel uit van een nieuwe perceptie van mogelijke bedreigingen in verband met het Chinese machtsbeleid.
Het gaat erom te bepalen welke factoren in aanmerking moeten worden genomen om een oorlogszuchtige visie van dit land te rechtvaardigen, af te wegen of te ontkrachten, maar ook om de betekenis te begrijpen van de woorden “uitdagingen”, “tegenstander”, “risico” en “vijand”.
Uiteindelijk gaat het erom altijd te proberen de elementen te identificeren die leiden tot de werkelijke of denkbeeldige creatie van een externe vijand.

e-Note 32 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

Onderzoekslijn: Veiligheids- en defensiearchitectuur

e-Note 32

Vers un retour de la guerre
de haute intensité
face à la « menace chinoise » ?

André DUMOULIN