Op 21 september kondigde Vladimir Poetin een “gedeeltelijke mobilisatie” aan van Russische burgers die in staat zijn om te vechten. De meester van het Kremlin maakte van de gelegenheid gebruik om ons eraan te herinneren dat hij “alle beschikbare middelen” zou inzetten om “Rusland te beschermen”. Deze nieuwe waarschuwing heeft geleid tot groeiende bezorgdheid in het Westen over het gebruik van kernwapens door Rusland – en meer bepaald over het gebruik van tactische kernwapens.
Terug van weggeweest op ons continent doet de nucleaire dreiging ons terugdenken aan de donkerste dagen van de Koude Oorlog. Over de verschillende scenario’s die voortvloeien uit het mogelijke gebruik van kernwapens door Rusland is al veel inkt gevloeid, maar deze zijn niet noodzakelijk gebaseerd op diepgaande analyses van de Russische kernwapendoctrine of kennis over de militaire nucleaire capaciteit van het land. Deze e Note heeft als doel bovenstaande lacunes gedeeltelijk op te vullen door gekende elementen uit de Russische nucleaire doctrine nader te bestuderen en een stand van zaken te geven van de nucleaire slagkracht van Rusland.

e-Note 42 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijnen: Veiligheids- en defensiearchitectuur ; Defensie-capaciteiten en –technologieën ; Eurazië

© Military-technical forum ARMY-2016 – Demonstration – Vitaly Kuzmin

e-Note 42

 How seriously should we take
Russia’s nuclear threat?

Alain DE NEVE