China maakt zich zorgen over de steun die het Amerikaanse bedrijf SpaceX aan Taiwan zou kunnen bieden indien er tussen beide Aziatische staten een conflict uitbreekt. Om die reden heeft Peking onlangs verslag uitgebracht over zijn onderzoeksactiviteiten met betrekking tot simulaties met nucleaire antisatellietsystemen (ASAT). Het Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT), het belangrijkste onderzoeksinstituut in China op het gebied van kernenergie voor militaire doeleinden, heeft aangekondigd dat het simulaties uitvoert om te meten welke impact de ontploffing van een thermonucleair wapen op een hoogte niet ver van de Kármánlijn heeft op satellieten ter ondersteuning van de Taiwanese krijgsmacht. De aard van het onderzoek door NINT doet ons terugdenken aan de kernproeven van de Verenigde Staten en de Sovjet Unie tijdens de meest kritieke fase van de Koude Oorlog. Omdat Washington en Moskou zich bewust waren van de buitensporige effecten van dergelijke proeven op zowel de ruimte als de aarde en ze beseften dat deze volkomen nutteloos waren voor het verdedigen van hun strategische belangen, besloten beide grootmachten definitief een einde te maken aan dit type testen. China’s aankondiging wakkert opnieuw de vrees aan voor een grondige verstoring van het militaire evenwicht als gevolg van een ongecontroleerde vernietiging van de satellietcapaciteit van de ruimtevaartmogendheden. Deze e Note heeft tot doel de geofysische gevolgen alsook de juridische en diplomatische uitdagingen van een dergelijk project in herinnering te brengen, mocht het verder gaan dan een ‘eenvoudige’ simulatie.

e-Note 43 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

Onderzoekslijnen: Defensie-capaciteiten en –technologieën ; Eurazië

e-Note 43

ASAT thermonucléaire :
une option pour la Chine ?
Conséquences géophysiques et diplomatiques

Alain DE NEVE