Het concept “zeer grote hoogte” verwijst naar de gasvormige lagen boven de troposfeer die de Aarde omhullen en de stratosfeer, de mesosfeer en de lagere thermosfeer omvatten. Hoewel deze zone niet onder een verdrag valt, gaat het hier niet om een “wetteloos” gebied. Het klopt inderdaad dat een staat zijn territoriale soevereiniteit mag uitoefenen tot op een hoogte van 20 km boven de zeespiegel. Het Ruimteverdrag daarentegen is enkel van toepassing op menselijke activiteiten in de ruimte op een hoogte van meer dan 100 km (Kármánlijn).
Maakte de Chinese stratosferische ballon die op 3 februari 2023 werd neergehaald door de Verenigde Staten een inbreuk op het Amerikaanse luchtruim of opereerde hij rechtmatig in dat gebied met als doel zijn missies te volbrengen? Vormde het luchtvaartuig in kwestie een bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten en hun bevolking? Was het noodzakelijk om de ballon te vernietigen? En wat zullen de gevolgen zijn van dit incident voor de toekomstige relatie tussen China en de Verenigde Staten, waarvan we dachten dat deze verbeterd was sinds de ontmoeting tussen president Biden en president Xi Jinping tijdens de G20-top in Indonesië? Deze vragen zullen we proberen te beantwoorden in deze e-Note.

e-Note 45 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)

Onderzoekslijnen: Defensie-capaciteiten en –technologieën ; Eurazië

e-Note 45

Les enjeux juridiques et stratégiques insoupçonnés de la très haute altitude

Alain DE NEVE

© Navy Petty Officer 1st Class Tyler Thompson
Bron foto: https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2003157679/