Sinds een tiental jaren, vinden er steeds meer en steeds diversere “hybride aanvallen” plaats op westerse democratieën. De “vagere” geopolitieke context, de nieuwe technologieën en de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende staten werken het gebruik van hybride middelen in de hand en versterken hun effect. Vanwege zijn onduidelijke aard blijft het echter moeilijk om een hybride aanval aan een dader toe te schrijven. Hoewel onze open economie en onze democratische waarden deel uitmaken van onze sterktes en we er fier op zijn, vormen ze ook zwakke plekken. De verkiezingsperiodes alsook tijden van sociale spanningen, geopolitieke crisissen of klimaatnoodtoestand zijn evenzeer risicoperiodes.
We moeten onze communicatiemiddelen, onze kritieke infrastructuur, onze economie en onze waarden beschermen en verdedigen. Enkel een aanhoudende en gezamenlijke inspanning van de Europese Unie en de andere democratieën, waarbij al onze burgermaatschappijen betrokken worden, kan ons op lange termijn beschermen tegen hybride bedreigingen.

e-Note 54 in het Engels downloaden

e-Note 54 is beschikbaar in het Frans op diploweb.com.

Onderzoekslijnen: Dreigingen, uitdagingen en strategische respons; Europa; Eurazië;
Defensie-capaciteiten en –technologieën

Source image : East Texas Landscape Photos Of Pastures, Farms, and Roads (©matthewtrader.com)

e-Note 54

Hybrid Threats: What are the Challenges
for our Democracies?

Estelle HOORICKX