De wereld en Europa evolueren naar een nieuw tijdperk en nieuwe wereldorde, wat een voorbode kan zijn voor een mogelijk onstabiele en dreigende periode in de komende jaren. Aangezien zeeroutes vitaal zijn voor de westerse samenleving, is het dan ook essentieel om de maritieme veiligheid te garanderen. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerden het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) en het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) op 16 april 2024 een seminarie over maritieme veiligheid, toegespitst op de regio’s die geconfronteerd worden met de meest nabije gevaren, namelijk de Noordzee, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, de Golf van Guinee en de Straat van Hormuz. Op basis van de resultaten van het seminarie en aan de hand van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, benadrukt dit rapport de nood aan een aanpak die het beleid en de capaciteiten aanpast aan de unieke omgeving van elke regio.

e-Note 62

Enhancing Maritime Security
at the Edges of Europe
Seminar Report

Kapitein Xavier BARA
& de heer Alain DE NEVE

e-Note 62 downloaden
(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijnen: Europa ; Sahel en Subsaharisch Afrika ;  Midden-Oosten en Noord-Afrika

Bron : BE Defense