Op 19 en 20 april 2023 organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) een internationaal colloquium getiteld “Belgische Veiligheid 2040: welke maatschappelijke middelen mobiliseren?”. Dit evenement maakte de balans op van recente crises – gaande van pandemieën tot natuurrampen, over de verandering van de terroristische dreiging naar de terugkeer van conventionele oorlogsvoering in Europa – en benadrukte zo de dringende noodzaak om maatschappelijke beslissingen te nemen in het licht van de nieuwe context om ons heen. Het bracht verschillende panels van (militaire en civiele) experten uit het binnen- en buitenland samen en deed stimulerende discussies ontstaan met een eveneens gediversifieerd publiek. Dit speciaal themanummer in onze reeks Focus Papers biedt een synthetisch verslag van het verloop van het colloquium, trekt panelconclusies en formuleert enkele pertinente aanbevelingen voor de toekomst.

Focus Paper Special Issue downloaden

Onderzoekslijn: België

Source photo: Belgian Defence

Focus Paper Special Issue

Belgische Veiligheid & Veerkracht 2040:
welke maatschappelijke middelen mobiliseren?

Herbekijk het evenement:
Colloquium, 19 & 20 april 2023
Belgische Veiligheid 2040:
welke maatschappelijke middelen mobiliseren?