Bots, sociale media en politieke propaganda

Sociale bots – geautomatiseerde programma’s die gebruik maken van sociale media en het menselijk gedrag beïnvloeden – komen in toenemende mate voor en zijn een verontrustend fenomeen in het tijdperk van internet, waardoor er nood is aan steeds strengere cyberveiligheidsmaatregelen. Bots zijn alomtegenwoordig in de sociale media en hun toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt, zoals het manipuleren van de publieke opinie en het verspreiden van spams op sociale media. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 staan bots volop in de belangstelling van de trans-Atlantische media, hoewel iedereen het erover eens is dat het grote publiek niet echt weet wat bots juist zijn. Tijdens de Franse presidentsverkiezingen en de Duitse federale verkiezingen voor de Bondsdag in 2017 was er eveneens sprake van bots, maar ze hadden niet hetzelfde effect op het verloop van die verkiezingen dan in Amerika. Last but not least, sommige landen, in het bijzonder Rusland, zetten al jaren bots in bij cyberoorlogvoering.

Het doel van deze conferentie is het toelichten van hoe bots aangewend worden op sociale media en hoe ze politieke debatten kunnen beïnvloeden. Dr. Gillian Bolsover, van de universiteit van Leeds, zal de strategieën vergelijken van zowel individuen en organisaties die zich achter deze geautomatiseerde programma’s verbergen. Zij zal ook meer uitleg verschaffen over de soorten bots en hun impact op de wereldpolitiek.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Dreigingen, uitdagingen en strategische respons ; Defensie-capaciteiten en –technologieën

Bots, sociale media en politieke propaganda

Doctor Gillian BOLSOVER

Moderator : Alain DE NEVE

Taal : Engels
Simultaanvertaling in het Nederlands en Frans

26 maart 2019, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

Toegang tot de ruimte in het tijdperk van het “New Space” ondernemerschap

New Space : conséquences politiques, industrielles et doctrinales de l’entrée des nouveaux acteurs du secteur spatial
Alain DE NEVE

De NAVO viert haar 70e verjaardag: Pensioenleeftijd bereikt?
Is de Organisatie nog vitaal voor Europa?

Cyberveiligheid en cyberdefensie:
dreigingen, uitdagingen en strategische antwoorden

La défense contre les « menaces hybrides » :
la Belgique et la stratégie euro-atlantique
Estelle HOORICKX

Welke strategie voor hybride bedreigingen?
De standpunten van de EU en de NAVO