De brutale aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft zowel de EU als de NAVO ertoe aangezet om hun respectieve lidstaten actief te ondersteunen en in staat te stellen om de militaire mobiliteit (“enablement” in NAVO-jargon) dringend te verbeteren. Tegen deze achtergrond organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in februari 2024 een seminarie over capaciteiten voor tweeërlei gebruik en militaire mobiliteit om de balans op te maken van de tot nu toe geboekte vooruitgang en zich te buigen over de toekomst. Op basis van de resultaten van dit event, worden in dit seminarieverslag de vastgestelde conceptuele en operationele hiaten in de uitvoering van het actieplan voor militaire mobiliteit 2.0 uiteengezet en aanbevelingen geformuleerd om het huidige politieke momentum te behouden en te benutten.

e-Note 57 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijnen: Europa; België; Defensie-capaciteiten en –technologieën

Bron: BE Defence

e-Note 57

Dual Use and Military Mobility Seminar Report: Fast-Tracking Military Mobility

Simon VAN HOEYMISSEN