Dit artikel herneemt de bijdrage van dr. Myriam Bacquelaine, Belgisch ereambassadrice, tijdens het seminarie georganiseerd door het KHID en het SCVD (Doornik, 21 maart 2024) in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU (“24 jaar VVV-agenda: tijd voor pragmatisme”). Om haar punt te illustreren neemt de auteur het geval van Mali en analyseert ze de diplomatieke dimensie van vredesopbouw, zoals aanbevolen door resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, unaniem aangenomen in 2000. Hoewel vrouwen al meer dan 100 jaar (sinds 1915, om precies te zijn) op geïnstitutionaliseerde wijze lobbyen om deel te nemen aan vredesonderhandelingen, zijn de bevindingen verontrustend. Ondanks het bindende karakter van resolutie 1325 zijn vrouwen in 2024 nog steeds grotendeels onzichtbaar aan de onderhandelingstafel. Dit artikel gaat in op de redenen voor deze voortdurende onzichtbaarheid, terwijl de onderzoeksresultaten duidelijk de toegevoegde waarde aantonen van deelname van vrouwen aan processen van vredesopbouw. (Het verslag van het desbetreffende seminarie in Doornik werd gepubliceerd in de vorm van een e-Note (e Note-59).)

e-Note 60

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad:
hoe staat het met de plaats van vrouwen
in vredesonderhandelingen?

Dr. Myriam BACQUELAINE, ereambassadrice

e-Note 60 in het Nederlands downloaden e-Note 60 in het Engels downloaden e-Note 60 in het Frans downloaden

Onderzoekslijn: Sahel en Subsaharisch Afrika

Source : UN Photo (Marco Dormino)