Het begrip van “het ontzeggen en verhinderen van gebiedstoegang” (anti-access/area denial, A2AD) verwijst naar een geheel van capaciteiten die gebruikt worden in verschillende dimensies(lucht, land, zee, ruimte, cyberspace, electronica) met als enig doel het toebrengen van een maximale attritie bij de vijandige strijdkrachten in het hele spectrum van strategische acties. Dit begrip verscheen in 2003 in het Amerikaanse strategische debat en werd snel één van de topprioriteiten van de ambassades en de generale staven van de NAVO-lidstaten. Op strikt conceptueel niveau voert A2AD weinig nieuwigheden in omdat strijdkrachten altijd middelen in plaats gesteld hebben om zichzelf te verdedigen of om de bewegingsvrijheid van tegenstanders te beperken. De comeback van A2AD wordt echter verklaard door de toepassing van recente strategieën en de inzet van nieuwe middelen door sommige actoren (zoals Rusland en China) met als doel de expeditionaire operaties van de westerse strijdkrachten te verlammen. Meerdere elementen, waaronder de brede verspreiding van wapens zoals anti-schip raketten, mijnen of grond-lucht systemen – waarvan het gebruik niet meer onder het monopolie van staten valt -, maar ook de evolutie van de eigen capaciteiten van A2AD – het netwerken van verschillende sensors en effectors met hogere prestaties die de bewegingsvrijheid van de strijdkrachten enorm beperken –, wijzen er op dat we getuige zijn van het einde van het tijdperk van de klassieke projectie van strijdkrachten.

We zijn vereerd om twee experten op dit gebied te kunnen verwelkomen om over deze problematiek te debatteren. Dhr. Frank Bekkers, directeur van het Comprehensive Security Programme van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), zal de geopolitieke dimensie van A2AD uiteenzetten. Dr. Alessandro Marrone van het Istituto Affari Internazionali (IAI) zal vervolgens de strategische en operationele implicaties van A2AD voor de NAVO bespreken.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Dreigingen, uitdagingen en strategische respons ; Defensie-capaciteiten en –technologieën ; Eurazië

Avondconferentie

De projectie van militaire strijdkrachten in het gevaar?
De problematiek van het ontzeggen en verhinderen van gebiedstoegang

De heer Frank BEKKERS
Doctor Alessandro MARRONE

Moderator : Alain DE NEVE

Taal: Engels
Simultaanvertaling in het Nederlands en Frans

21 november 2019, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

Een ander soort oorlog bij volmacht? Ruslands gebruik van “semi-statelijke” paramilitaire troepen

Toegang tot de ruimte in het tijdperk van het “New Space” ondernemerschap

New Space : conséquences politiques, industrielles et doctrinales de l’entrée des nouveaux acteurs du secteur spatial
Alain DE NEVE

De NAVO viert haar 70e verjaardag: Pensioenleeftijd bereikt? Is de Organisatie nog vitaal voor Europa?

SCAF : un condensé des vicissitudes européennes ?
Alain DE NEVE

Europese defensie: het ‘capacitaire’ vraagstuk

L’OTAN et la supériorité technologique américaine : un risque pour la solidarité euro-atlantique ?
Alain DE NEVE

Le programme B-21 Raider : armement stratégique ou institutionnel ?
Alain DE NEVE

De Russische nationale veiligheidsstrategie en militaire doctrine: de gevolgen voor de EU en de NAVO

America First: welke gevolgen voor de integrale EU-strategie op het gebied van veiligheid en defensie?

The Age of Domes: How Global Changes Will Shape Borders and Surveillance Technologies
Alain DE NEVE

La défense contre les « menaces hybrides » : la Belgique et la stratégie euro-atlantique 
Estelle HOORICKX

De wederzijdse defensie clausule van de Europese Unie:
mythe of realiteit?