Lang is de Arctische regio beschouwd geweest als een gebied met relatief weinig militaire spanningen, met zelfs een potentieel tot sub-regionale samenwerking, in het bijzonder voor de ontginning van grondstoffen. In dit opzicht heeft het terugtrekken van het poolijs als gevolg van de klimaatverandering nog meer opportuniteiten gecreëerd. Maar het Noordpoolgebied is echter niet vrij van geopolitieke spanningen. In de afgelopen jaren zijn conflicterende strategieën van bepaalde grootmachten –in het bijzonder Rusland en de Verenigde Staten–, meer uitgesproken Arctische belangen van andere landen en een bepaalde “militarisering” van het gebied veel zichtbaarder geworden. Deze transformatie heeft het Noordpoolgebied uit de internationale strategische periferie gehaald. Meerdere EU-lidstaten hebben de gewijzigde strategische veiligheidssituatie in de Arctische regio verwerkt in hun witboek. De EU heeft haar lidstaten zelfs aangespoord om de beleidsopties hieromtrent beter te coördineren.

Onder de nieuwe Commissie werden de debatten over een hernieuwde en meer geïntegreerde Europese Strategie reeds opgestart. Daarom lijkt het een geschikt moment om de politieke- en veiligheidsontwikkelingen in het Noordpoolgebied vanuit een Europees perspectief te analyseren. Wat zijn de objectieven, het kader en de inhoud van deze strategie? Welke zijn de opties om de risico’s verbonden aan deze competitie aan te pakken, aan conflictpreventie te doen en om samenwerkingsmechanismes uit te werken, onder andere met Rusland?

Om deze vragen te beantwoorden en de belangrijkste uitdagingen betreffende de “topografie” van het huidige Arctische politieke- en veiligheidslandschap uiteen te zetten, hebben we het genoegen twee experten te mogen verwelkomen: mevr. Marie-Anne Coninsx, voormalig EU-ambassadeur voor de Arctische regio, en dr. Tony van der Togt, senior onderzoeker verbonden aan het Clingendael Instituut in Den Haag.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Europa ; Eurazië

Avondconferentie

De EU, Rusland en de transformatie
van de Arctische regio

Mevrouw Marie-Anne CONINSX
Doctor Tony VAN DER TOGT

Moderator : Nicolas GOSSET

Taal : Engels
Simultaanvertaling in het Nederlands en Frans

12 décembre 2019, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

Een ander soort oorlog bij volmacht? Ruslands gebruik van “semi-statelijke” paramilitaire troepen

SCAF : un condensé des vicissitudes européennes ?
Alain DE NEVE

Klimaatverandering en de impact ervan op de internationale veiligheid

Europese defensie: het ‘capacitaire’ vraagstuk

L’OTAN et la supériorité technologique américaine : un risque pour la solidarité euro-atlantique ?
Alain DE NEVE

Le partenariat russo-chinois à l’heure Trump: un nouvel ordre mondial illibéral en formation?
Nicolas GOSSET

De Russische nationale veiligheidsstrategie en militaire doctrine: de gevolgen voor de EU en de NAVO

L’initiative européenne d’intervention. Enjeux et supports
André DUMOULIN

De wederzijdse defensie clausule van de Europese Unie: mythe of realiteit?

Brexit et défense européenne
André DUMOULIN

La Politique européenne de sécurité et de défense : propositions institutionnelles
André DUMOULIN